Det støtter du, når du handler hos os

Overskuddet fra de varer, vi sælger i webshoppen, går naturligvis til kampen for at sikre alles ret til at bestemme over egen krop og seksualitet.

Når du handler hos os, er du derfor fx med til at kæmpe for retten til fri abort, adgang til prævention, ligestilling uanset køn og seksualitet og frihed fra sexisme, overgreb, voldtægt og hadforbrydelser.

Læs mere om vores arbejde lige her.

Særligt om gavebeviser

Når du køber en gave hos Sex & Samfund, kan du være forvisset om, at dit bidrag bliver brugt dér, hvor det gør allerstørst nytte.

Gavebeviserne er eksempler på vores arbejde og repræsenterer den indsats og de aktiviteter, som vi udfører sammen med vores lokale partnere i Uganda, Kenya, Ghana, Marokko og Etiopien. Det betyder, at værdien af din gave kan blive omsat til anden livsvigtig hjælp til de kvinder, børn og udsatte, som har allermest brug for hjælpen.

Gaverne er derfor ikke én til én. Vi forbeholder os retten til at bruge dit bidrag dér, hvor det vil gøre størst mulig gavn.

Sex & Samfund arbejder i Danmark og syv andre lande verden over. Vi kæmper for at give mødre og deres børn de bedste forudsætninger. Vi beskytter og styrker dem. Vi kæmper for deres rettigheder og sundhed.

Når du køber et gavebevis i vores webshop, så er det dét vigtige arbejde, som du er en del af.

Spørgsmål?

Har du nogen spørgsmål? Så kontakt os her.